ติดต่อเรา

ติดต่อ ศรีสุภาวดี รีสอร์ท
265/45 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทรศัพท์ 08-9471-9437 , 08-9474-8327
โทรสาร 0-3266-1213 , 0-3266-1765
E-mail : srisupawadee@hotmail.com

สำรองที่พักล่วงหน้า
โอนเงินมัดจำเข้าบัญชี คุณปิยะพงษ์ ศรีสุภาวดี
ธนาคารกรุงเทพสาขาคลองวาฬ
บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ เลขที่ 555-0-09271-1