ห้องพักศรีสุภาวดี รีสอร์ท โซน C (คาปูชิโน่ - เอสเพรสโซ่)